14. Perhatikan Firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat (49) Ayat 6 berikut تدمين يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم Ayat diatas menjelaskan tentang perintah menanggapi berita yang datang dengan ... A. Tabayun B. Suuzan C. Husnuzan D. Hasad tolong bantuannya kak​

Iklan
Iklan