1. Pak Toha adalah ketua RW di kampungnya. Hari ini ia berencana menjenguk saudaranya yang sakit. Tiba-tiba, ia mendapat kabar ada tetangga yang meninggal. Pak Toha menutuskan untuk pergi melayat tetangganya yang meninggal, sikap Pak Toha mencerminkan nilai Pancasila sila .... A. kesatu B. kedua C. ketiga D. kelima​

Iklan
Iklan