28. Berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran, di antara pernyataan berikut yang benar adalah ... 1 a. Sudut pusat = dari sudut keliling yang 2 menghadapi busur sama. b. Sudut keliling adalah sudut dalam lingkaran yang titik sudutnya di dalam lingkaran. c. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran merupakan sudut siku-siku. d. Sudut pusat adalah sudut dalam lingkaran yang titik sudutnya di dalam lingkaran. 29. 30​

Iklan
Iklan