7. Ratu ing Medhang Kamulan jejuluk. a. Prabu Pandhudewanata
b. Prabu Dewata Cengkar
C. Prabu Punta Dewa
d. Adipati Karna
10. Pusaka Ajisaka kang wusanane dadekake abdine padha padudon yaiku.
a. Panah
b. Jimat
C. Gada
d. Keris
12. Supaya bisa ngemu swara u, aksara Jawa kudu diwenehi sandhangan.
a. Wulu
b. Suku
c. Pepet
d. Pengkal ​

Iklan
Iklan