7. Sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia adalah.... a. Mempelajari kebudayaan tersebut walaupun tidak sesuai dengan norma.

b. Menyaring mana kebudayaan yang baik dan yang buruk.

c. Mencontoh semua kebudayaan yang masuk.

d. Meniru kebudayaan tersebut tanpa disaring.​

Iklan
Iklan