Persilangan antara kacang ercis berbiji bulat (BB) dengan kacang ercis berbiji keriput (bb) menghasilkan F1 berbiji bulat. selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan keturunan sebanyak 1000 tanaman. Dari 1000 tanaman menghasilkan biji keriput sebanyak... A. 125 tanaman
B. 250 tanaman
C. 350 tanaman
D. 500 tanaman ​

Iklan
Iklan