Iklan
Iklan

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Rumus suku ke-n barisan aritmatika :

a + (n - 1)b

Maka :

127 = a + (9 - 1)b

127 = a + 8b

162 = a + (4 - 1)b

162 = a + 3b

Gunakan teknik eliminasi :

127 = a + 8b

162 = a + 3b

----------------- -

-35 = 5b

b = -7.

Masukkan nilai b ke dalam salah satu persamaan :

162 = a + 3(-7)

162 = a - 21

a = 162 + 21

a = 183.

Suku ke-n agar 99 :

99 = a + (n - 1)b

99 = 183 + (n - 1)(-7)

99 = 183 - 7n + 7

99 = 190 - 7n

7n = 190 - 99

7n = 91

n = 91/7

n = 13.

Jadi, suku ke-13 akan bernilai 99.

Semoga membantu.

Iklan
Iklan