Iklan
Iklan

Jawaban:

Ali Bin Abi Thalib : Ketika itu, Ali mendapat tugas penting dari Rasulullah untuk menjaga kota Madinah. Selain itu Ali juga mampu membuka Benteng Khaibar saat perang Khaibar. Padahal, ketika itu tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Sepeninggal Rasulullah, Ali bin Abi Thalib merupakan penerus kepemimpinan Islam.

Abu Bakar As- Siddiq : Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan keturunan Bani Taim, sub-suku bangsa Quraisy. Menurut beberapa catatan sejarawan Islam ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi.

Abdullah Bin Abu Bakar : Abdullah bin Abu Bakar bertugas membaur dengan kaum Quraisy untuk mencari informasi pergerakan mereka

Amar Bin Fuhairah : Saat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi kurang lebih selama 3 hari. Dalam masa persembunyiannya itu dibantu oleh Amir Bin Fuhairah yang menggembalakan kambing seperti biasanya bersama para penggembala yang lain, dia berangkat pagi sekali dan menjaga ternak-ternaknya untuk merumput.

Abdullah Bin Ariqat Laitsi : Abdullah bin Ariqat Laitsi, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar datang ke gua Tsur, setelah hari ke-tiga, membawa dua ekor. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Saw sebagai Namun beliau Saw memaksa membeli unta itu.

Suraqah Bin Malik Pada awalnya, Suraqah adalah salah seorang pemburu Rasulullah SAW saat beliau sedang dalam perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah .

Asma Bindi Abu Bakar : Asma binti Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang wanita penyair. Selain itu beliau juga telah meriwayatkan 58 hadis dari Nabi Muhammad SAW.

Iklan
Iklan