C. 10. Ing kabudayan Jawa wayang mujudake gegambaran manungsa wiwit lair tumekaning pati lan alam kang langgeng. Mula sajroning pagelaran wayang kulit iku ngemot tontonan, tuntunan, lan tatananing urip. Wayang kulit uga diarani wayang .... Agung a. purwa b. golek C. suket d. beber e. wong​

Iklan
Iklan