Khadijah mempunyai tugas dari gurunya untuk menghafal surat Al Fajr yang berjumlah 30 ayat. 1/3 ayat sudah dihafal selama tiga hari. Hari berikutnya menghafal 1/4 ayat. Berapa sisa ayat yang belum dihafal oleh Khadijah ? ​

Iklan
Iklan

Sisa ayat yang belum dihafal oleh Khadijah adalah 12,5 ayat. Khadijah sudah menghafalkan 17,5 ayat dari total 30 ayat.

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Diketahui:

 • Surat Al Fajr = 30 ayat
 • Tiga hari pertama menghafal \frac{1}{3} bagian.
 • Hari berikutnya menghafal \frac{1}{4} bagian.

Ditanyakan:

 • Sisa ayat yang belum dihafalkan?

Jawaban:

Cara pertama.

 • Bagian pertama = sepertiga bagian
  Bagian pertama = \frac{1}{3} \times 30
  Bagian pertama = \frac{30}{3}
  Bagian pertama = 10 ayat
 • Bagian kedua = seperempat bagian
  Bagian kedua = \frac{1}{4} \times 30
  Bagian kedua = \frac{30}{4}
  Bagian kedua = 7,5 ayat
 • Sisa hafalan = Jumlah ayat - bagian pertama - bagian kedua
  Sisa hafalan = 30 - 10 - 7,5
  Sisa hafalan = 12,5 ayat

Cara kedua.

 • Bagian sisa hafalan = Bagian mula-mula - bagian pertama - bagian kedua
  Bagian sisa = 1 \:-\: \frac{1}{3} \:-\: \frac{1}{4}
  Bagian sisa = \frac{12}{12} \:-\: \frac{4}{12} \:-\: \frac{3}{12}
  Bagian sisa = \frac{5}{12}
 • Sisa hafalan = bagian sisa × total ayat
  Sisa hafalan = \frac{5}{12} \times 30
  Sisa hafalan = \frac{150}{12}
  Sisa hafalan = \frac{150 \div 6}{12 \div 6}
  Sisa hafalan = \frac{25}{2}
  Sisa hafalan = 12,5 ayat

Pelajari lebih lanjut

#BelajarBersamaBrainly
#SPJ9

Iklan
Iklan