Suatu benda dikatakan bergerak jika…. a. Kedudukannya berubah terhadap titik acuan b. Kecepatannya berubah sedikit demi sedikit c. Laju benda tersebut semakin cepat d. Letak benda tersebut berubah-ubah​

Iklan
Iklan