Iklan
Iklan

Jawaban:

karesikaning lingkungan

lingkungan iku papan sakubeng padunungan ing manungsa, kayata: omah sosomah lan sekolah lan kantor lantpr lan sakpanunggalane.

pangonan iku kudu tansah dirumat karesikanelan soroti srengenge kan kudu bisa madhangi plantaran, sajroning kamar kamar omah , supaya bisa lestari resik awan kang tansah kita isep saben wektu ambekan

kotoran kotoran kudu tansah disapu resik. kepriye patrapan ngupakara kotoran kuwi sawise kumpul ana werna loro cara yaiku:

1.tumprap masyarakat padesan kotoran iku dikumpulake ing luwengan, yen wis garing nuli diobong

  • rosalinasyifa
    makasiii yaa
  • marlinawijayanti96
    okk ka

Iklan
Iklan