إن رحمتي سبقت غضي Terjemah potongan hadis
tersebut ada- lah ....
a. sesungguhnya rahmat-Ku lebih dekat mengalahkan segalanya
b. sesungguhnya rahmat-Ku lebih de- kat mengalahkan kemurkaan-Ku
c.sesungguhnya rahmat-Ku Aku beri- kan kepada hamba-hamba-Ku yang beriman d. sesungguhnya rahmat-Ku untuk hamba-hamba-Ku yang saleh​

Iklan
Iklan