3. Titik A (4,2) di dilatasikan dengan pusat P (1,1) dengan faktor skala -2 buatlah gambarnya dan tentukan titik bayangan A’

4. ∆ PQR dengan titik-titik P (3,2), Q (-1,2), R (0,-2) di dilatasikan dengan pusat A (5,0) dengan faktor skala 2
Buatlah gambar bayangan ∆ PQR dan tentukan koordinat bayangannya​

Iklan
Iklan