Iklan
Iklan

kapan panjenengan teng mriko?

-ing 29 oktober 2022

tindak pundi? tindak teng jogjakarta kalih sinten? nembe nopo teng mriku?

- kerjo mlaku mlaku

pripun prasaanmu?

seneng

maaf kl salah ygy

Iklan
Iklan