Tulisen kanthi basa krama 6. Jarene bayine kembar.
7. Tekan stasiun wis ana wong setengah tuwa nunggu.
8. kanyata iku tanggane kancane bapak.
9. Arep melu bulikku ing jakarta.
10. ngtewangi momong anake.

Iklan
Iklan

Jawaban:

6. tirose bayine kembar

7. Dateng stasiun sampun enten manungso setengah tuwo ngentosi

8. kanyata iku tanggane rencange bapak

9. Ajeng tumut bulik Kulo ing Jakarta

10. ngewangi momong anake

Penjelasan:

maaf kalo slh

Iklan
Iklan

6. Turene larene kembar

7. budhal stasiun mpun enten setengah tuwa nunggu.

8. kanyata menika tangganipun rencange bapak.

9. Ajeng nderek Bulik Kulo ting Jakarta

10. ngrencangi momong larene.

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

Hayu urang diajar ngalemeskeun kalimah! Pek ku hidup lemeskeun kalimah ieu di handap 1.kuring mah resep ka Asep Sunandar Sunarya
sinonim tina kecap kudu nyaeta​
sebutna 9 asmane sunan sing nyiarake agama Islam tolong di bantu aku ya kak​
apa wae tembung tembung ing teks pawarta​
1. dhek wingi aku diutus ibu tuku sepatu. ukara iki yen di udhal, diutus ikuA. jejer B. wasesa C. lesan D. katrangan wektu2. aku arep tuku buku ing to … ko buku. ukara iki nganggo basaA. krama lugu B. krama alus C. ngoko lugu D. krama lugu 3. dhik rudi anggone nata buku molak malik. tembung molak malik klebu tembungA. saroja B. camboran C. lingga salin swara D. kosok balen4. minah kandha, "bapak gerah ing rumah sakit" . ukara kandha ing ndhuwur yen disalen ukara crita A. minah kandha, bapakku gerah ing rumah sakitB. minah kandha,bapak gerah ing rumah sakit C. minah kandha,bapakne lara ing rumah sakit D. minah kandha menawa bapake gerah ing rumah sakit 5. kukus gantung, daksawang sajake bingung. jeneng gula yen diterusake A. aja lali karo kancane C. aja lali marang wong tuwa B. aja lali marang tangga D. aja lali marang sapadha-padha 6. lathi - dhiri - ing - ajining - ana - dumunung tembung acak iki yen dirakit dadi ukara sing benerA. ajining dumunung ana ing lathiB. ajining dhiri dumunung ing lathi C. ana ing lathi dumunung ajining dhiriD. ajining ana ing lathi dumunung dhiri 7. isine asem arane klungsu, godhong asem enom arane sinom kena kanggo A. bumbu B. jamu C. sayur asem D. sayur lodeh 8. eyang kakung putri tansah reruntungan, menyang endi-endi bebarengan pidhane kaya A. bebek lan meri B. mimi lan mintuna C. kucing lan cemenge D. kethek lan munyuke 9. para tamu jalwestri pinarak ing pendhapa sinambi mirsani campur sari. tembung jalwestri klenu tembung A. camboran B. entar C. garba D. saroja10. wingi aku tuku gedhang secengkeh lan suruh ..... kanggo mbah nitiA. sacandhik B. satekem C. saunting D. saagemPLISS KAK BANTUIN BESOK DIKUMPULIN!!!