Iklan
Iklan

Jawaban:

murid iku kagolong generasi penerus bangsa. kang bakal pinaringam warasan awujud bumi pertiwi. supaya nerusake mbangun nusa bangsa lan tanah wutah getih kang asile kudu luwih becik tinimbanh saiki. dene kewajibane para murid yaiku gelem dadi murid kang becik. mungguh murid kang becik iku tansah nggatekake lan nglakoni pitutur ing wong tuwa, guru ing pamulangan lan guru ing bebrayan.

Iklan
Iklan