Iklan
Iklan

Kita konversi huruf-huruf tersebut kedalam angka

A = 1        J = 10        S = 19

B = 2        K = 11        T = 20

C = 3        L = 12        U = 21

D = 4        M = 13        V = 22

E = 5        N = 14        W = 23

F = 6        O = 15        X = 24

G = 7        P = 16        Y = 25

H = 8        Q = 17         Z = 26

I = 9         R = 18

S1, S2, S3, S4, S5

= B, E, G, ?, ?

= 2, 5, 7, ?, ?

Dikarenakan jarak dari 2 dan 5 itu 3

Dan 5 ke 7 itu 2, maka

S4= 7+3 = 10

S5 = 10+2 = 12

Setelah itu liat sesuaikan angka ke huruf dengan yang ada diatas

S1, S2, S3, S4, S5

= 2, 5, 7, 10, 12

= B, E, G, J, L

Iklan
Iklan