1. Sang Prabu Dasarata ngendika, "Rama? Punapa boten lepat Guru, awit Rama punika taksih timur dereng gadhah piyandelan ingkang kiyat. Kawula piyambak ingkang badhe bidhal mbiyantu Guru mbesmi para durjana." Jelasna amanat kang bisa kapethik saka cuwilan crita kasebut!

Iklan
Iklan