Iklan
Iklan

Jawaban:

1. Preian Sekolah

Sawise mbagekake rapor ing sekolah, akhire aku bisa ngrasakake preian suwene. Senadyan aku ora entuk peringkat paling dhuwur, aku isih entuk biji sing apik. Aku isih seneng amarga aku mbayangno kulawargaku ngajak aku liburan. Bapak lan ibuku ngajak aku preinan menyang papan wisata sing nyenengake. Aku ora sabar arep preian.

Malah aku bingung arep milih klambi sing endi. "Jam pira aku nganggo?" Aku takon dhewe. "Ah, sing biru apik, nanging sing abang uga apik banget!" Aku marani bapak lan ibu sing lagi nonton TV. Aku banjur ngomong karo wong-wong mau, "Bapak, Ibu, kepiye yen kita liburan menyang pantai? Aku pancene pengin mrana.”Bapak lan ibu ujug-ujug mung pandeng-pandengan, banjur bapak ngendika “Nak, sak iki kowe nginep nang omah wae Bu, soale Bapak lagi kerja ing luar kota”. Aku kuciwa banget karo omongane bapak nanging aku kudu nampa keputusane. Dina-dina wis kliwat lan aku mung ngrasakake preian sekolah ing omah. Senajan aku uga pengin metu karo kanca-kanca.Nanging ibu nglarang aku metu, lan mung didhawuhi ngrewangi pagawean omah kayata ngresiki omah. Senajan aku mung metu menyang pasar lan semono uga ibu bakal ngancani aku. Nanging aku isih nindakake pagawean sing produktif kaya sinau kanggo ujian nasional sing bakal ditindakake sawetara wulan. Sejatine aku uga krasa kasep yen ora ana ing omah.

Penjelasan:

#maafkalopanjangbanget

  • ramadonalidya
    Btw aku orng jawa

Iklan
Iklan