Ukara ngingsor kiye udhalen manut lungguhing tembunge! 1.Pamarentah Daerah nguri-uri kabudayan Jawa.
Wangsulan:.
2.Ngesuk awan aku arep ngepet degan ijo enem cacahe.
Wangsulan:.
3.Angger udan deres, para warga kudu langsung ngungsi.
Wangsulan:
4.bapak merdhayoh neng daleme pak Lurah.
Wangsulan:
5.Adhiku pancen nakal mula sering dedukani bapak.
Wangsulan: .....
6. Bupati Purbalingga Tiwi ngandharaken ana wong telu positif covid-19. Wangsulan :
7.Mau esuk simbah putri nggoleti kowe. Wangsulan :
8.Angger mlebu mangsan panen raya, rega woh-wohan sering anjlog lan ngrugekna petani.
Wangsulan:
9.Ibu nyambel cengis nganggo layah. Wangsulan:
10. Lahane amba, kurang lewihe 183 hektar.
Wangsulan:.​

Iklan
Iklan