Apabila koefisien muai A lebih besar daripada B, akibatnya adalah.... A.logam tidak melengkung jika dindingkan
B.logam melengkung ke arah B jika dipanaskan
C.logam melengkung ke arah A jika dipanaskan
D.logam tidak melengkung jika dipanaskan

BANTU JAWAB!!
BESOK DI KUMPUL!!

Iklan
Iklan