Iklan
Iklan

Penjelasan dengan langkah-langkah:

1. DIK: sebuah fungsi dengan notasi f(x) = 10 - 2x²

  DIT : tentukan f(-3)

   Jawab: f(x) = 10 - 2x²

                f(-3) = 10 - 2.(-3)²

                f(-3) = 10 - 18

                f(-3) = - 8

2. DIK : sebuah fungsi dengan notasi g(x) = 6x + 5

   DIT  : jika g(a) = - 19 maka nilai a adalah

   Jawab : g(x) = 6x + 5

                 g(a) = 6.a + 5

                 - 19 - 5 = - 24

                 - 24:6 = - 4

    jadi, untuk mengisi anggota a adalah - 4

   bukti kalau a adalah - 4 :

   g(-4) = 6.(-4) + 5

   g(-4) = - 24 + 5

   g(-4) = - 19

   jawabannya tepat karena g(-4) = - 19

3. DIK : sebuah fungsi dengan notasi f(x) = ax + b

   DIT :  jika f(a) = 19 dan f(2) = 7 tentukan bentuk fungsi

   ku kerjakan dalam bentuk lisan aja yaa

   

   jawabannya mentok sampai yang dilingkarin ya, kalo mau lebih lisan lagi boleh juga ditulis yang bawahnya juga

Iklan
Iklan