Iklan
Iklan

5 (x - 2y) - 3 (2x - y)

= 5x - 10y - 6x + 3y

= 5x - 6x - 10y + 3y

= -x - 7y

  • fhasha48
    terimakasih
  • egaagulia
    kembali kasih

Iklan
Iklan

5(x - 2y) - 3(2x - y)

= 5(x) - 5(2y) - 3(2x) + (-3(-y)

= 5x - 10y - 6x + 3y

= (5 - 6)x + (-10 + 3)y

= -1x + (-7y)

= -x - 7y

  • fhasha48
    terimakasih
  • oke
Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di Matematika

jika di ketahui pola bilangan 4,7,10,13 maka tentukan suku ke-7 (U7) dari pola tersebut​
tolong di jawabtolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab … tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab ............................................................................ tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab ............................................................................ tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab tolong jawab jawab tolong jawab tolong jawab ​​
q.[tex] \frac{6}{7} \times \frac{5}{3} + \frac{8}{3} = [/tex]pke cara yaant: maskerrrs​
2. Hasil dari 12 - 8 x (-11) + (-4)4 : (-2)³ adalah .... A. -76 B. -12 C. 68 D. 132​
Jelaskan pengertian dari Range(daerah hasil)dan sebutkan contohnya.​